Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie.

Onze ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische klachten. Dit kunnen verrichtingen zijn zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Wij focussen niet op uw beperking maar juist op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Onze ergotherapeuten ondersteunen, begeleiden en adviseren mensen zodat ze weer optimaal kunnen functioneren. Hierbij vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen zoals mantelzorgers.

Hulp nodig bij het aanvragen van een Wmo voorziening? 
Onze ergotherapeuten kunnen u vaak helpen bij de aanvraagprocedure. Met name de inhoudelijke motivering en het administratieve proces hierbij zorgt ervoor dat u zo veel mogelijk wordt ontzorgd.

 

DIRECT EEN AFPSRAAK INPLANNEN?

KLIK HIER


Onze missie

Mensen met een cognitieve, fysieke of psychische beperking zijn helaas niet altijd zelf meer in staat om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Maar vaak kan deze doelgroep door training en begeleiding veel meer dan ze denken. Wij zijn er om dit samen met u te realiseren.


Onze aanpak

Praktisch, doelgericht en op locatie

Wij komen naar u toe want juist daar doen de problemen zich voor. Tijdens de kennismaking vindt een intake plaats waarbij wordt besproken aan welke hulpvraag u wilt werken en welke doelen u wilt bereiken. Vervolgens wordt bekeken wat de oorzaken van de beperkingen zijn en met name hoe deze kunnen worden opgelost danwel kunnen worden verbeterd. In overleg met u wordt het onderstaande plan van aanpak opgesteld.

1. (opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren

2. leren de activiteit op een andere manier uit te voeren

3. de activiteit leren uit te voeren met (mantel)zorg, hulpmiddelen of (woning)aanpassingen

4. evaluatie in hoeverre de doelen zijn bereikt

5. advies m.b.t. het vervolgtraject

 

Kwaliteit en persoonlijke benadering staan centraal

Onze ergotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en worden periodiek bijgeschoold. Ze bedenken individuele oplossingen, geven trainingen en advies voor U op maat. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen aan woon-, studie- en werkomgeving nodig.

Door ons unieke full concept dienstenpakket van ergotherapie, thuiszorgwinkel en revalidatietechniek kunnen wij elk hulpmiddel leveren danwel op maat laten maken in onze eigen werkplaats.

 

ergotherapie Bussum, Naarden, Weesp. het Gooi en de Vechstreek