Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Juridisch

FullMobility sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt Fullmobility.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. FullMobility.nl kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. De informatie op deze website is afkomstig van FullMobility.nl en/of van derden. Fullmobility.nl is niet aansprakelijk voor - en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Fullmobility.nl kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Fullmobility.nl worden gewijzigd. Bel en vraag ook naar onze voorwaarden.

 

E-mail adressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Copyright

Al deze pagina's, illustraties, foto's van FullMobility zijn eigendom van FullMobility of FullMobility heeft het gebruiksrecht om de afbeeldingen te gebruiken. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van FullMobility niet toegestaan.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Fullmobility.nl welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik - op welke wijze dan ook- van deze site, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in Nederland.

 

Veiligheid en Privacy

FullMobility gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Zo worden uw gegevens veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Wij gebruiken uw e-mailadres slechts éénmalig om uw bestelling af te ronden. U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en deze zo nodig kan laten aanpassen. FullMobility maakt onder meer gebruik van iDEAL als betaalsysteem. Tijdens betalingen wordt de verbinding tussen u en Fullmobility beveiligd. De transactiegegevens worden middels een SSL verbinding versleuteld en over internet verstuurd. Voor de SSL verbinding heeft u geen speciale software nodig. U herkent de SSL verbinding aan het begin met https:// in uw webbrowser adresbalk of het slotje rechtsonderin uw browser.