Close Menu
Snelle levering Snelle levering
Individueel maatwerk Individueel maatwerk
Veilig betalen Veilig betalen

Corona: laatste nieuws! Showroom Bussum op zaterdagen gesloten

4 januari 2021
Corona: laatste nieuws! Showroom Bussum op zaterdagen gesloten

Bijgewerkt: Maandag 4 januari, 9.00 uur

Wij houden u graag op de hoogte van onze maatregelen in relatie tot de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus.

Tot en met de volgende persconferentie hebben wij als zorgverlener een aantal Corona maatregelen getroffen. Deze betreffen:

FullMobility volgt de RIVM richtlijnen per gebied op. Wij hebben zowel intern als extern maatregelen genomen ter bescherming van onze relaties en medewerkers en om de continuïteit van onze werkzaamheden zo goed mogelijk te waarborgen.

De directie houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zorgt voor: 

  • Dagelijkse communicatie naar medewerkers
  • Verstrekking van het hygiëne- en infectieprotocol aan alle medewerkers 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze buitendienst medewerkers
  • Scenarioplanning bij benodigde aanvullende maatregelen

Heeft er bij u of in uw directe omgeving een besmetting plaatsgevonden? Dan verzoeken wij u om hiervan melding te doen aan uw contactpersoon bij ons, zodat wij gepaste acties ter bescherming van onze medewerkers kunnen nemen en verdere verspreiding kunnen voorkomen.

Infectieprotocol
Risico op overdracht van virussen via contactvlakken en producten is zeer klein. Producten worden geprotocolleerd verwerkt: efficiënt, uniform, hygiënisch verantwoord ingenomen, gereinigd en gedesinfecteerd. Zo beperken we de risico’s vanuit het product.

Daarnaast nemen we hygiënemaatregelen voor al onze medewerkers. We verkleinen hiermee de kans dat klanten en medewerkers besmet kunnen raken door micro-organismen. 

Beschikbaarheid voorraden
Het coronavirus is in de toekomst mogelijk bedreigend voor de levering van onderdelen en hulpmiddelen. Op dit moment hebben wij nog geen signalen ontvangen van onze toeleveranciers dat er leveringsproblemen zijn. 

ONZE WINKEL / UITLEENUITGIFTE - Aangepaste openingstijden
Ook in 2021 is onze showroom in Bussum op zaterdag nog steeds gesloten. Uiteraard bezorgen wij onze uitleen hulpmiddelen nog gewoon bij u thuis, ook in het weekend indien het een spoedaanvraag betreft. Wel zal er tijdens onze intake expliciet naar uw gezondheidstoestand worden gevraagd. Indien u klachten heeft die volgens het RIVM tot een mogelijk risico leiden zullen wij verscherpte maatregelen nemen om risico's te minimaliseren.

Het dragen van een mondkapje als u bij ons langskomt in onze showroom is verplicht.


FullMobility Zakelijk

Graag informeren wij u over onze huidige werkprocessen naar aanleiding van het Coronavirus.

Uitgangspunt hierbij is wel dat wij zoveel mogelijk contactloos willen werken.

Afleveringen:
Wij zullen tot nadere berichtgeving uw voorzieningen gewoon blijven afleveren. Voorafgaand aan een aflevering zullen wij telefonisch contact met u opnemen om te overleggen hoe we het betreffende hulpmiddel bij u kunnen afleveren. Bij voorkeur leveren wij af op een centraal punt (ingang) en zullen wij zelf de betreffende afleveren digitaal namens u aftekenen om zodoende contact met elkaar te voorkomen.

Periodiek onderhoud / keuringen:
Wij zijn van mening dat dergelijke werkzaamheden niet dusdanig urgent zijn en zullen deze werkzaamheden in principe opschorten. Indien er met spoed iets gekeurd moet worden dan kunt u contact opnemen met uw betreffende contactpersoon binnen FullMobility en zullen wij samen met u kijken of we hier een passende oplossing voor kunnen bedenken. Indien een locatie gesloten is en u wilt graag dat deze locatie wel wordt gekeurd dan zullen wij ook samen met u kijken of dit mogelijk is.

Reparaties:
Spoedreparaties zullen wij ook gewoon blijven uitvoeren. Ook hier geldt dat wij indien mogelijk niet op de afdelingen komen om de reparaties uit te voeren maar dat wij dergelijke reparaties in een afgezonderde ruimte kunnen uitvoeren. Voor niet spoedreparaties geldt dat wij deze bij voorkeur zullen uitstellen. Teneinde contact te voorkomen zullen wij de reparatiebon zelf digitaal aftekenen.

Passingen:
Wij zijn ook terughoudend in het verrichten van passingen temeer dit ook vaak gepaard gaat met 1 op 1 contact met de gebruiker. Wij zullen tot nadere berichtgeving dan ook geen passingen meer doen tenzij de passing dusdanig urgent is. Wij verzoeken u om in een dergelijke situatie even contact met onze adviseur op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden hierin zijn.

(Depot)verplaatsingen:
Indien wij ook logistieke werkzaamheden voor u verrichten dan verzoeken wij u om de reinigingsprotocollen van uw werkgever goed in acht te nemen. Met name kussens en matrassen dienen in gesloten verpakkingen (zakken) te worden aangeboden. Indien dit niet het geval is zullen wij deze uit voorzorg helaas niet kunnen meenemen. 

Beschikbaarheid voorraden:
Op dit moment hebben wij nog voldoende voorraad en hebben wij nog geen alarmerende signalen ontvangen van onze toeleveranciers dat er substantiële leveringsproblemen zijn.

Wat mag u verder van ons verwachten?
Wij zullen onze hulpmiddelen met grote zorg reinigen en desinfecteren. Wel merken wij volledigheidshalve op dat het Coronavirus zicht verspreid via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen bacteriën minder goed overleven. Het risico op overdracht van het Covid-19 virus via hulpmiddelen is dan ook zeer klein. 

Daarnaast mag u ook van ons verwachten dat onze medewerkers de hygiëne maatregelen zeer goed in acht nemen. Wij zullen dan ook zoveel mogelijk contactloos werken en fysiek contact tot een absoluut minimum beperken. Onze buitendienstmedewerkers zijn tevens uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals desinfectie middelen en handschoenen.

Wat vragen wij van u?
Is er een vermoeden van Coronabesmetting dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Op die manier kunnen wij passende maatregelen nemen als er een reparatie, levering of inname moet plaatsvinden. 

Bent u een zorgprofessional? Dan vragen wij u om zoveel mogelijk aanvragen via onze portal te doen danwel telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij blijven de ontwikkelingen over het coronavirus nauwlettend volgen en actualiseren de nieuwsberichten bij nieuwe, relevante informatie. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vestiging of uw vaste contactpersoon van FullMobility.